Skip to content
Kontakt

Sprawa o wyłączenie wspólnika – zabezpieczenie powództwa

Jak już wiesz, w określonych sytuacjach jest możliwość wniesienia do sądu powództwa o wyłączenie wspólnika.


Tylko takie sprawy mogą (do prawomocności wyroku) trwać bardzo długo. A w tym czasie spółka musi przecież jakoś funkcjonować.
Takie bieżące funkcjonowanie spółki może być jednak bardzo trudne w sytuacji silnego skonfliktowania wspólników i zawisłej przed sądem sprawy.

 

Zgodnie z treścią przepisu:


W celu zabezpieczenia powództwa sąd może, z ważnych powodów, zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce.

 

I znowu: sam przepis kodeksu spółek handlowych nie jest zbyt rozbudowany.

Dlatego rozwinięcia i doprecyzowania trzeba często szukać w orzecznictwie:

 

Orzecznictwo dotyczące zabezpieczenia powództwa

W procesie o wyłączenie wspólnika sąd, na podstawie art. 268 k.s.h., może w celu zabezpieczenia powództwa, z ważnych powodów, zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce. Zaakcentowanie przez ustawodawcę “ważności” tych powodów wynika ze świadomości doniosłości skutków prawnych zabezpieczenia, które polegają na czasowym pozbawieniu wspólnika – w okresie zawieszenia członkostwa – jego uprawnień korporacyjnych, związanych z udziałem członkowskim, takich jak prawo do uczestnictwa w pracach organów spółki, prawo do głosowania, do zaskarżania uchwał podjętych przez organy statutowe oraz do wykonywania indywidualnej
kontroli stanu spraw spółki.
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.05.2019 r.)

Podstawą prawną zabezpieczenia powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest regulacja zawarta w art. 268 k.s.h., który wskazuje, iż celu zabezpieczenia powództwa Sąd może, z ważnych powodów, zawiesić wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce. Nie zwalnia to jednak wnioskodawcy z uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, które dodatkowo w zakresie zabezpieczenia powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki, obwarowane jest zaistnieniem ważnych powodów w rozumieniu art. 268 k.s.h.
(postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23.04.2012 r.)

Tak, wniosek o zabezpieczenie powództwa może być zamieszczony już w samym pozwie.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

 katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

mockup okładki

Przepisy często się zmieniają – jeśli chcesz być na bieżąco…

formularz zapisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *