Skip to content
Kontakt

Sprawy gospodarcze w sądzie

Kontrahent nie zapłacił, mimo iż termin upłynął kilka tygodni temu? Próbowałeś wezwać go do zapłaty, ale takie działanie nie odniosło niestety skutku? Niestety tak się czasami zdarza. A może inny przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojego zobowiązania? W takiej sytuacji może okazać się, iż konieczne będzie wniesienie sprawy do sądu. Wiesz, jak przebiega sprawa w sądzie i co może być dowodem w postępowaniu gospodarczym? A co w sytuacji gdy ze względu na konflikt wspólników dalsza współpraca nie będzie już możliwa? Albo może tak się stało, iż to Twoja spółka została pozwana i będzie stroną w postępowaniu sądowym?

Tak też się zdarza. Ale to znaczy, iż trzeba będzie podjąć określone działanie. I to nie kiedyś w tzw. wolnej chwili, tylko w bardzo konkretnym terminie. Tak – terminy są ważne w postępowaniach sądowych w ogóle, ale w sprawach gospodarczych nabierają jeszcze większego znaczenia.

Wiesz, jakie dokładnie sprawy są – zgodnie z przepisami kodeksu – uważane za sprawy gospodarcze? Wiesz, czym sprawa gospodarcza różni się od zwykłej sprawy cywilnej? I co może być dowodem w sprawie gospodarczej?

Jeśli nie, dowiesz się tego z artykułów, które publikuję na swoim blogu.

prawodlaprezesa-sprawy-gospodarcze
prawodlaprezesa_konsultacje2_

A w sytuacji, gdybyś miał potrzebę skonsultowania swojej sprawy z adwokatem:

Napisz do mnie wiadomość:

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Wszystkie informacje pozostają do mojej wiadomości.